Cao Sociaal Werk

Klant: FCB

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de Cao Sociaal Werk app. FCB heeft een aantal tools ontwikkeld die, voortvloeiend uit de CAO, een bijdrage kunnen leveren aan een gezond werkklimaat en bewustwording van de eigen ontwikkeling bij de medewerkers in de branche. Zo kunnen medewerkers aan de slag met de Energiemeter, of testen om tot een gerichte keuze te komen voor besteding van hun loopbaanbudget.

De app bevat naast de cao-teksten ook besluiten van de CAO-tafel en antwoorden op veelgestelde vragen over de CAO.