Cao Gebra

Klant: Gebra In 2012 werd de eerste cao-app gelanceerd, de app voor de gemengde- en speelgoedbranche. Naast de teksten bevat deze app een vakantieurencalculator. 

Werken in de sport

Klant: Samen Presteren De CAO Sport app wordt paritair aangeboden door de cao-partijen. Partijen hebben de wens werkgevers en werknemers in de sport goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied, en hen ook te betrekken bij het totstandkomen van beleid.  De app bevat uitgebreide mogelijkheden om vragen(lijsten) onder (groepen) gebruikers uit te zetten. Via de onderdelen … Read More

Cao Sociaal Werk

Klant: FCB Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de Cao Sociaal Werk app. FCB heeft een aantal tools ontwikkeld die, voortvloeiend uit de CAO, een bijdrage kunnen leveren aan een gezond werkklimaat en bewustwording van de eigen ontwikkeling bij de medewerkers in de branche. Zo kunnen medewerkers aan de slag met de Energiemeter, of testen om tot een gerichte … Read More

CAO Gehandicaptenzorg

Klant: StAG De CAO Gehandicaptenzorg app biedt arbeidsvoorwaarden en tools in een gebruikersvriendelijke omgeving. Om de app zo toegankelijk mogelijk te maken kan de volledige inhoud (zoals teksten, veelgestelde vragen en kalenderitems), alle knoppen en functies van de app voorgelezen worden. Zo is de app ook volledig toegankelijk voor gebruikers met een visuele beperking.

CAO VVT

Klant: A+O VVT De CAO VVT-app maakt de cao toegankelijk en snel doorzoekbaar voor de werkgevers en werknemers in de branche. Dat deze app bruikbaar gevonden wordt door medewerkers in de branche blijkt uit de notering eind 2018 in de top 25 van niet-betaalde iPad apps!

AVR AWVN

Klant: AWVN De arbeidsvoorwaardenregeling van AWVN wordt in de AVR AWVN-app aangeboden aan de medewerkers. Daarnaast bevat de app een aantal tools op maat, zoal het berekenen van het persoonlijk keuze budget en het berekenen hoeveel je vakantiedag waard is. Bepaalde informatie in de app is alleen beschikbaar voor medewerkers van AWVN. Gebruikers moeten inloggen om toegang te krijgen tot … Read More

CAO Sanquin

Klant: Sanquin Sanquin heeft een aantal jaar geleden besloten het cao-boekje te vervangen door de cao-app. Naast de de integrale teksten van de CAO bevat de app ook het Doorlopend Sociaal Plan. Beide documenten zijn ook in het Engels in de app beschikbaar.  Met de rekentool Mijn SanQueze Budget krijgt de medewerker inzicht in de grootte van het maandelijkse en … Read More

CAO GGZ

Klant: O&O-fonds GGZ De CAO GGZ bevat de volledige tekst van de CAO, met zoekfunctie en de mogelijkheid om teksten te bookmarken, markeren en mailen. Daarnaast bevat de app rekentools op maat, zoals berekening onregelmatigheidstoeslag en de berekening van het levensfasebudget. Vanuit de cao-artikelen wordt de gebruiker rechtstreeks naar relevante tools geleid om zo de arbeidsvoorwaarden toe te passen op … Read More

CAO DSM Nederland

Klant: DSM Nederland Bij het verschijnen van de volledig gemoderniseerde cao-teksten, is ook de manier van aanbieden van de arbeidsvoorwaarden vernieuwd, in de vorm van een cao-app. De app bevat een aantal handige rekentools, waaronder de uurwaardecalculator die de prijs voor het kopen of verkopen van een verlofuur berekent. Ook worden medewerkers uitgenodigd om mee te denken over hun arbeidsvoorwaarden. … Read More