Werken in de sport

Klant: Samen Presteren De CAO Sport app wordt paritair aangeboden door de cao-partijen. Partijen hebben de wens werkgevers en werknemers in de sport goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied, en hen ook te betrekken bij het totstandkomen van beleid.  De app bevat uitgebreide mogelijkheden om vragen(lijsten) onder (groepen) gebruikers uit te zetten. Via de onderdelen … Read More

Cao Sociaal Werk

Klant: FCB Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de Cao Sociaal Werk app. FCB heeft een aantal tools ontwikkeld die, voortvloeiend uit de CAO, een bijdrage kunnen leveren aan een gezond werkklimaat en bewustwording van de eigen ontwikkeling bij de medewerkers in de branche. Zo kunnen medewerkers aan de slag met de Energiemeter, of testen om tot een gerichte … Read More

CAO DSM Nederland

Klant: DSM Nederland Bij het verschijnen van de volledig gemoderniseerde cao-teksten, is ook de manier van aanbieden van de arbeidsvoorwaarden vernieuwd, in de vorm van een cao-app. De app bevat een aantal handige rekentools, waaronder de uurwaardecalculator die de prijs voor het kopen of verkopen van een verlofuur berekent. Ook worden medewerkers uitgenodigd om mee te denken over hun arbeidsvoorwaarden. … Read More

Cao Kappers

Klant: ANKO De werkgeversvereniging ANKO biedt arbeidsvoorwaarden en specifieke rekentools aan in de CAO Kappers app. De app bevat naast de CAO-teksten ook het integrale Functieboek. Met de tool Functieindeling kunnen werkgevers vervolgens het functieniveau van een functie uit dit functiehandboek bepalen. Ook kunnen werkgevers het verlof van medewerkers berekenen, rekening houdend met ziektedagen en bijzonder verlof.  De Cao Kappers … Read More

CAO Schoonmaak

Klant: OSB In de CAO Schoonmaak app kunnen werkgevers en werknemers in de schoonmaakbranche behalve de cao ook de complete ARBO-CAO inzien. Leden van de OSB kunnen in de cao-artikelen nadere uitleg en informatie vinden. Om toegang tot deze extra informatie te krijgen moeten leden ingelogd zijn.  In het onderdeel Nieuws staan de laatste nieuwtjes op CAO-gebied te lezen.

Het goede gesprek

Klant: A&O-fonds Provincies De app Het Goede Gesprek is een toolkit voor het voeren van gesprekken tussen werkgevers en werknemers. Medewerkers werkzaam bij de Provincies kunnen collega‚Äôs uitnodigen voor een gesprek. In de app kunnen zij dit gesprek vervolgens voorbereiden, verslagleggen en evalueren. Ook kunnen zij informatie vinden over het voeren van het gesprek, in relatie tot de regelgeving in … Read More