Cao Sociaal Werk

Klant: FCB Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de Cao Sociaal Werk app. FCB heeft een aantal tools ontwikkeld die, voortvloeiend uit de CAO, een bijdrage kunnen leveren aan een gezond werkklimaat en bewustwording van de eigen ontwikkeling bij de medewerkers in de branche. Zo kunnen medewerkers aan de slag met de Energiemeter, of testen om tot een gerichte … Read More

CAO Gehandicaptenzorg

Klant: Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg De CAO Gehandicaptenzorg app biedt arbeidsvoorwaarden en tools in een gebruikersvriendelijke omgeving. Om de app zo toegankelijk mogelijk te maken kan de volledige inhoud (zoals teksten, veelgestelde vragen en kalenderitems), alle knoppen en functies van de app voorgelezen worden. Zo is de app ook volledig toegankelijk voor gebruikers met een visuele beperking.

AVR AWVN

Klant: AWVN De arbeidsvoorwaardenregeling van AWVN wordt in de AVR AWVN-app aangeboden aan de medewerkers. Daarnaast bevat de app een aantal tools op maat, zoal het berekenen van het persoonlijk keuze budget en het berekenen hoeveel je vakantiedag waard is. Bepaalde informatie in de app is alleen beschikbaar voor medewerkers van AWVN. Gebruikers moeten inloggen om toegang te krijgen tot … Read More

CAO Sanquin

Klant: Sanquin Sanquin heeft een aantal jaar geleden besloten het cao-boekje te vervangen door de cao-app. Naast de de integrale teksten van de CAO bevat de app ook het Doorlopend Sociaal Plan. Beide documenten zijn ook in het Engels in de app beschikbaar.  Met de rekentool Mijn SanQueze Budget krijgt de medewerker inzicht in de grootte van het maandelijkse en … Read More

CAO GGZ

Klant: O&O-fonds GGZ De CAO GGZ bevat de volledige tekst van de CAO, met zoekfunctie en de mogelijkheid om teksten te bookmarken, markeren en mailen. Daarnaast bevat de app rekentools op maat, zoals berekening onregelmatigheidstoeslag en de berekening van het levensfasebudget. Vanuit de cao-artikelen wordt de gebruiker rechtstreeks naar relevante tools geleid om zo de arbeidsvoorwaarden toe te passen op … Read More

CAO DSM Nederland

Klant: DSM Nederland Bij het verschijnen van de volledig gemoderniseerde cao-teksten, is ook de manier van aanbieden van de arbeidsvoorwaarden vernieuwd, in de vorm van een cao-app. De app bevat een aantal handige rekentools, waaronder de uurwaardecalculator die de prijs voor het kopen of verkopen van een verlofuur berekent. Ook worden medewerkers uitgenodigd om mee te denken over hun arbeidsvoorwaarden. … Read More

Cao Ziekenhuizen

Klant: Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen De Cao Ziekenhuizen app naast de integrale tekst van de Cao Ziekenhuizen 2017-2019, rekentools op maat en veelgestelde vragen over de cao. Ook bevat de app een cao-kalender met betaaldata voor eenmalige uitkeringen conform de cao en bijzondere (feest)dagen.  De Cao Ziekenhuizen app staat al sinds 2014 in de appstores, en was de eerste cao-app in … Read More

Cao Kappers

Klant: ANKO De werkgeversvereniging ANKO biedt arbeidsvoorwaarden en specifieke rekentools aan in de CAO Kappers app. De app bevat naast de CAO-teksten ook het integrale Functieboek. Met de tool Functieindeling kunnen werkgevers vervolgens het functieniveau van een functie uit dit functiehandboek bepalen. Ook kunnen werkgevers het verlof van medewerkers berekenen, rekening houdend met ziektedagen en bijzonder verlof.  De Cao Kappers … Read More

Cao umc

Klant: SoFoKleS De Cao umc app biedt de arbeidsvoorwaarden en bijbehorende tools volledig tweetalig aan (Nederlands en Engels) voor de medewerkers van de universitair medische centra.  Naast de integrale cao-tekst bevat de app tools om zelf berekeningen te maken, zoals van de te werken uren, ingangsdatum van de AOW of de datum van zwangerschapsverlof. Via de FAQ hebben werknemers snel … Read More