Het goede gesprek

Klant: A&O-fonds Provincies

De app Het Goede Gesprek is een toolkit voor het voeren van gesprekken tussen werkgevers en werknemers. Medewerkers werkzaam bij de Provincies kunnen collega’s uitnodigen voor een gesprek. In de app kunnen zij dit gesprek vervolgens voorbereiden, verslagleggen en evalueren. Ook kunnen zij informatie vinden over het voeren van het gesprek, in relatie tot de regelgeving in de CAO.