Werken in de sport

Klant: Samen Presteren

De CAO Sport app wordt paritair aangeboden door de cao-partijen. Partijen hebben de wens werkgevers en werknemers in de sport goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied, en hen ook te betrekken bij het totstandkomen van beleid. 

De app bevat uitgebreide mogelijkheden om vragen(lijsten) onder (groepen) gebruikers uit te zetten. Via de onderdelen Agenda en Nieuws worden gebruikers op de hoogte gehouden van bijeenkomsten, opleidingen en uitkomsten van de uitgezette polls.